22 Mayıs 2012 Salı

Nizam-ı Cedid (1789)

Nizam-ı Cedid (1789)

III. Selim döneminde Fransa’da Devrim’in patlak vermesiyle Avrupa’da meydana gelen toplumsal ve siyasal değişmelerin sonucu başlayan reform programı. Bu programın ana hedefi, genel olarak devlet sistemini modernleştirmek suretiyle, hem uluslarası camia karşısında hem de ülke içinde gitgide güç kazanan “ayan”[1]karşısında merkezi devletin gücünü arttırmaktı. Ancak III. Selim merkezi devlet örgütünü modernleştirmek isterken çıkarlarının devamı geleneksel düzenin korunmasından yana olan yeniçeri ve ulema karşısında otoritesini zayıflatmak istediği ayanın desteğine başvurmak zorunda kaldı ve bu iki sınıftan gelen muhalefete yenik düşerek tahtan indirildi.

[1] Ayanlar çok farklı kökenlerden gelen yerel düzeydeki nüfuzlu kişiler, çoğu zaman ailelerdi. Bazıları yerel bir güç tabanı oluşturmuş valiler, bazıları zengin tüccar veya sarraflardı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder