22 Mayıs 2012 Salı

Tanzimat Dönemi (1839-1871)

Tanzimat Dönemi (1839-1871)

Osmanlı siyasi tarihinde devlet sistemini kökten değiştirmeye dönük önemli düzenlemelerin yapıldığını bir dönemdir. Sultan Abdülmecit dönemine denk gelmektedir. 1846 yılında sadrazam olan Mustafa Reşit Paşa, Tanzimat Döneminin mimarı olarak adlandırılır.
Bu dönem reformcuların başlangıçtaki amaçlarından birincisi değişim ve yeniden düzenleme çabalarının yeni dönemde de kesintiye uğramaksızın devam etmesini güvence altına almak, ikincisi ise Osmanlı Devleti’nin Batılı tarzda modernleşmeyi başarabileceğine ve dolayısıyla Mehmet Ali Paşa’ya karşı desteklenmesi gerektiğine Batılı güçleri ikna etmekti.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder